L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Danemark >

Nom original: Lov (Nr 152 af 2012) om ændring af lov (Nr 838 af 2011) om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov (Nr 710 af 2011) om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov (Nr 942 af 2009) om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov (Nr 656 af 2011) om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Nom: Act (No. 152 of 2012) amending the Consolidation (No. 838 of 2011) of the Unemployment Insurance Act, Consolidation (No. 710 of 2011) of the Active Employment Promotion Act, Supplementary Labour Market Pension Act (No. 942 of 2009) and Act (No. 656 of 2011) on Legal Protection and Administration in the social sector.
Pays: Danemark
Sujet(s): Prestations de chômage
Type de loi: Loi
Adopté le: 2012-02-28
Entry into force:
ISN: DNK-2012-L-94861
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=94861&p_lang=fr
Bibliographie: Act online in Danish Act online in Danish Ministry of Employment, Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark, 4 pp. PDF in Danish PDF in Danish (consulté le 2014-01-10)
Résumé/Citation: Amends various regulations concerning simplification of regulatory framework for admission, transfer and elimination of combined insurance and education allowance in the following acts:

- Consolidation (No. 838 of 2011) of the Unemployment Insurance Act.
- Consolidation (No. 710 of 2011) of the Active Employment Promotion Act.
- Supplementary Labour Market Pension Act (No. 942 of 2009).
- Act (No. 656 of 2011) on legal Protection and Administration in the social sector.
Texte(s) modificateur(s):
Texte(s) modifié(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer