L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Danemark >

Nom original: Lov om aendring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophaevelse af lov om udlaegning av åndsvageforsorgen og den øvrige saerforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmaessige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand.
Nom: Act (No. 574 of 2005) to amend Act (No. 72 of 2004) respecting legal security and administration in the social field and other acts etc.
Pays: Danemark
Sujet(s): Égalité de chances et de traitement; Administration et financement
Type de loi: Loi
Adopté le: 2005-06-24
Entry into force:
Publié le: Lovtidende A, 2005-06-25, Vol. 92, No. 574, pp. 4112-4118
ISN: DNK-2005-L-70838
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=70838&p_lang=fr
Bibliographie: Lovtidende A, 2005-06-25, Vol. 92, No. 574, pp. 4112-4118
Résumé/Citation: Act No. 72 of 2004: amends numerous sections; repeals chapter 5 and various other sections; adds ss. 17(4), 37a and 50a.
Act No. 1527 of 2004: amends s. 5a.
Texte(s) modifié(s):
Texte(s) connexe(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer