L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
Promoting jobs, protecting people
NATLEX
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne

Danemark >

Nom original: Lov (Nr 574 af 2014) om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
Nom: Act (No. 574 of 2014) amending the Act on social pensions. Act on the highest, intermediate, increased general and general early retirement pension etc., the Act on Housing Subsidies and the Act on Child advance on maintenance payments.
Pays: Danemark
Sujet(s): Sécurité sociale (Normes d'ensemble)
Type de loi: Loi
Adopté le: 2014-06-10
Entry into force:
ISN: DNK-2014-L-100949
Lien: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=100949&p_lang=fr
Bibliographie: Act online in Danish Act online in Danish Ministry of Children, Equality, Integration and Social Affairs, Retsinformation, www.retsinformation.dk, Denmark, 6 pp. PDF of Act PDF of Act (consulté le 2016-01-04)
Résumé/Citation: Amends various regulations concerning the use of income register by income-adjustment of social pension and housing benefits in the following acts:

- Act on Social Pensions.
- Act on the highest, intermediate, increased general and general early retirement pension etc.
- Act on Housing Subsidies.
- Act on child advance on maintenance payments.

Texte(s) modificateur(s):
Texte(s) connexe(s):

© Copyright and permissions 1996-2014 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer