Publications in Ukrainian

May 2014

 1. Перехід на ринок праці молоді України

  12 May 2014

  У даному звіті висвітлені основні результати, отримані в ході обстеження Перехід від навчання до роботи (School-to-work transition survey). Представлене обстеження було проведене у 2013 році Українським центром соціальних реформ (Ukrainian Center for Social Reforms – UCSR) спільно із Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України в рамках проекту Work4Youth (W4Y) Міжнародної організації праці.

December 2013

 1. Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх: розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення:узагальнений виклад

  20 December 2013

October 2013

 1. Координація систем соціального забезпечення країн Південної і Східної Європи, що не входять до складу ЄС: Правовий аналіз

  03 October 2013

August 2013

 1. Інспекція праці та незадекларована праця в ЄС

  21 August 2013

  Публікація присвячена ролі національних систем інспекції праці в ЄС у рамках стратегічної політики реагування на наявність незадекларованої праці.

March 2013

 1. Конвенції Міжнародної організації праці з безпеки праці та здоров’я на робочих місцях

  22 March 2013

  Конвенція 81, Конвенція 129, Конвенція 155, Конвенція 174, Конвенція 176, Конвенція 187

 2. ПРОЕКТ ЄС-МБП Поліпшення стану безпеки праці та здоров’я на робочих місцях в контексті гідної праці Україна

  22 March 2013

 3. Iнструментарій розрахунку збитків від нещасних випадків на виробництві

  22 March 2013

  Метод розрахунку збитків від травматизму на виробництві

 4. Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки: Україна

  22 March 2013

February 2013

 1. Гарантування виплат соціального забезпечення українським працівникам-мігрантам: Розробка політики та майбутні виклики

  20 February 2013

  This publication reviews the development of national migration policy in Ukraine (particularly labour migration policy), analyzes the current status of the international coordination of social security, and suggests measures for improvement.

December 2012

 1. Правові засади та існуючі практики ведення колективних переговорів в Україні» Результати дослідження

  19 December 2012