Publications in Ukrainian

October 2021

 1. Колективні переговори. Стратегічний посібник

  04 October 2021

  Як уряди можуть забезпечити реальне визнання цього основоположного права? Які засоби політик та інститути сприяють колективним переговорам і як їх можна було б створити?

June 2021

 1. Проведення трейсерних досліджень випускників закладів освіти (tracer studies). Посібник з прогнозування та забезпечення збалансування навичок і робочих місць. Випуск 6.

  11 June 2021

  Цей посібник є частиною серії розробленої Європейським фондом освіти (ETF), Європейським центром розвитку професійного навчання (Cedefop) та Міжнародним бюро праці (МБП). Цей посібник охоплює питання розробки та проведення трейсерних досліджень та має на меті сприяти поліпшенню рівня професійної підготовки у професійно-технічній та вищій освіті завдяки проведенню високоякісних опитувань випускників. Головною метою таких досліджень є виявлення актуальності рівня освіти/підготовки кадрів для переходу на роботу та подальшої професійного зростання в перші роки після закінчення навчання. Цільовою аудиторією цього посібника є представники освітніх закладів, які планують організовувати та проводити власні трейсерні дослідження. Він також орієнтований на різні категорії користувачів: особи, відповідальні за прийняття рішень та формування політики; дослідницькі центри та експертні мережі, що беруть участь у проведенні трейсерних досліджень; а також асоціації та мережі, що цікавляться результатами цих досліджень. Читач отримає докладні вказівки щодо того, як розробити трейсерне дослідження, підготувати опитувальник та провести аналіз даних, за відсутності спеціальних знань експерта у методології обстеження.

 2. Розроблення основних засад та проведення обстежень підприємств / установ з питань навичок. Посібник із передбачення / прогнозування та забезпечення збалансування навичок і робочих місць. Випуск 5

  11 June 2021

  Цей посібник є частиною серії розробленої Європейським фондом освіти (ETF), Європейським центром розвитку професійного навчання (Cedefop) та Міжнародним бюро праці (МБП). У цьому випуску висвітлені питання розробки та проведення обстежень установ з питань навичок, що проводяться з метою аналізу потреб роботодавців у навичках та визначення можливих прогалин. Результати обстежень можна використовувати для розробки та вдосконалення програм професійної підготовки, профорієнтації, оцінки політики у сфері розвитку навичок і зміни бізнес-стратегій управління людським потенціалом. Цільовою аудиторією є особи, які ухвалюють рішення про проведення обстежень і наглядають за їх реалізацією (у міністерствах, відомствах із розвитку людського потенціалу та ін.), а також осіб, які безпосередньо залучені до розробки та проведення обстежень, як-от керівники обстежень, збирачі даних і аналітики.

May 2021

 1. Покращення безпеки та здоров’я на роботі на малих і середніх підприємствах. Посібник для слухачів

  17 May 2021

  Малі та середні підприємства (МСП) є важливим рушієм національної економіки усіх країн світу. Проте, для них, як правило, характерною є більша поширеність нещасних випадків на роботі й професійних захворювань, головним чином через дефіцит кадрових і фінансових ресурсів, необізнаність у питаннях БЗР і труднощі з отриманням сторонньої підтримки та послуг із підготовки кадрів. На додаток до серйозних етичних проблем, що виникають через людські страждання, нещасні випадки на роботі та професійні захворювання впливають на продуктивність праці та економічне зростання.

 2. Покращення безпеки та здоров’я на роботі на малих і середніх підприємствах. Посібник для тренерів

  17 May 2021

  У цьому посібнику для тренерів подано інформацію та інструкції з професійного аудиторного проведення навчального модуля МОП «Покращення безпеки та здоров’я на роботі на малих і середніх підприємствах». Навчальний модуль розроблено Програмою МОП зі сталих конкурентоспроможних і відповідальних підприємств (SCORE), Відділом із питань адміністрації праці, інспекції праці та безпеки й здоров’я на роботі МОП (LABADMIN/OSH) та Програмою МОП Vision Zero Fund (VZF). За основу для розроблення цього навчального модуля було взято навчальний модуль Програми SCORE «Безпека та здоров’я на роботі — платформа продуктивності».

April 2021

 1. Доповідь «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – Інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі»

  26 April 2021

  У цій доповіді розглядаються складові елементи потужної та стійкої системи БЗР. Наведено приклади в контексті пандемії COVID-19, які демонструють, яким чином системи БЗР можуть зміцнювати свій потенціал після кризи, що дозволить їм відповідати на непередбачувані виклики у майбутньому і захищати безпеку та здоров’я працівників — підтримуючи при цьому виживання і безперервність бізнесу.

 2. Стислий виклад доповіді

  26 April 2021

  Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – Інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі (БЗР).

 3. Колективно-договірне регулювання в Україні та Німеччині. Рекомендації для України

  12 April 2021

March 2021

 1. Надомна праця: від непомітності до гідної праці

  16 March 2021

February 2021

 1. ”Виходь на світло!” – звіт за 2020

  19 February 2021

  Завантажте звіт про результати інформаційної кампанії про незадекларовану працю «Виходь на світло!» у 2020 р.