Розроблення основних засад та проведення обстежень підприємств / установ з питань навичок. Посібник із передбачення / прогнозування та забезпечення збалансування навичок і робочих місць. Випуск 5

Цей посібник є частиною серії розробленої Європейським фондом освіти (ETF), Європейським центром розвитку професійного навчання (Cedefop) та Міжнародним бюро праці (МБП). У цьому випуску висвітлені питання розробки та проведення обстежень установ з питань навичок, що проводяться з метою аналізу потреб роботодавців у навичках та визначення можливих прогалин. Результати обстежень можна використовувати для розробки та вдосконалення програм професійної підготовки, профорієнтації, оцінки політики у сфері розвитку навичок і зміни бізнес-стратегій управління людським потенціалом. Цільовою аудиторією є особи, які ухвалюють рішення про проведення обстежень і наглядають за їх реалізацією (у міністерствах, відомствах із розвитку людського потенціалу та ін.), а також осіб, які безпосередньо залучені до розробки та проведення обстежень, як-от керівники обстежень, збирачі даних і аналітики.