Publications in Serbian

August 2018

 1. Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

  30 August 2018

March 2018

 1. Promovisanje mogućnosti za dostojanstveni rad za mlade Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu

  01 March 2018

June 2016

 1. Tranzicija mladih žena i muškaraca na tržištu rada Republike Srbije

  30 June 2016

  Ovaj izveštaj predstavlja ključne tačke Ankete od škole do posla (SWTS) sprovedene 2015. godine u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije u okviru projekta MOR “Work4Youth”.

January 2015

 1. Kontrolne tačke za prevenciju stresa na radu

  27 January 2015

  Ovaj priručnik ima za cilj pregled pitanja stresa na radnom mestu. Uključuje kontrolne tačke koje su lake za primenu, a koje služe za prepoznavanje stresora (uzročnika stresa) tokom rada i ublažavanje njihovih štetnih uticaja. Postoji nada da će zaposleni i poslodavci moći da koriste kontrolne tačke kako bi prepoznali uzroke stresa na radu i preduzeli delotvorne mere kako bi ih rešili.

April 2014

 1. Bezbednost i zdravlje pri upotrebi hemikalija na radnom mestu

  28 April 2014

  Ovaj izveštaj povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu 2014. daje pregled trenutne situacije u vezi sa upotrebom hemikalija i njihovim uticajem na radnom mestu i u životnoj sredini, uključujući razne nacionalne, regionalne i međunarodne napore da se one tretiraju. Izveštaj takođe predstavlja elemente za uspostavljanje nacionalnih programa i onih na nivou preduzeća koji doprinose adekvatnom upravljanju hemikalijama na radnom mestu.

March 2014

 1. Декларација Међународне организације рада о мултинационалним предузећима: Коју корист од ње имају радници?

  20 March 2014

  Декларација о мултинационалним предузећима представља глобални споразум о томе како би предузећа требала да се понашају. Она је корисно оруђе за синдикате да је користе приликом организовања да би одржали и побољшали ситуацију у којој се радници налазе.

 2. Deklaracija Međunarodne organizacije rada o multinacionalnim preduzećima: Koju korist od nje imaju radnici?

  20 March 2014

  Deklaracija o multinacionalnim preduzećima predstavlja globalni sporazum o tome kako bi preduzeća trebala da se ponašaju. Ona je korisno oruđe za sindikate da je koriste prilikom organizovanja da bi održali i poboljšali situaciju u kojoj se radnici nalaze.

December 2013

 1. Strategija Meðunarodne organizacije rada: socijalna sigurnost za sve: utvrdjivanje minimuma socijalne zaš titei izgradnja sveobuhvatnih sistema socijalne sigurnosti: kratak pregled

  20 December 2013

 2. Стратегија Међународне организације рада: социјална сигурност за све: утврђивање минимума социјалне заштите и изградња свеобухватних система социјалне сигурности: кратак преглед

  20 December 2013

 3. Restruktuiranje sistema ostvarivanja prava iz povreda na radu u Srbiji: dalja analiza reformskih opcija

  19 December 2013

  This publication summarizes the current provisions of employment injury benefits in Serbia and provides an overview of the social security benefits against accidents and sicknesses for work-related and general cases. It also presents the analysis with respect to the measures to improve the reporting of work accidents and occupational diseases in Serbia as well as presents the actuarial evaluation of the costs of employment injury benefits and the methods for determining contribution rates.