Dečji rad prevencija, prepoznavanje i intervencija

„Dečiji rad - prevencija, identifikacija i intervencija“ je publikacija u PDF format, namenjena stručnjacima iz sistema socijalne zaštite koja ima za cilj da ih bliže upozna sa problemom zloupotrebe dečijeg rada. Instrumenti predstavljeni u publikaciji (Stručno -metodološke smernice za profesionalce u sistemu socijalne zaštite i Vodič za primenu Indikatora zloupotrebe dečjeg rada za sistem socijalne zaštite, kao i Trougao procene slučajeva zloupotrebe dečjeg rada) imaju za cilj poboljšanje znanje profesionalaca u sistemu socijalne zaštite o zloupotrebi dečjeg rada uključujući njegove najgore oblike. Instrumenti daju više informacija o tome kako prepoznati rizik od zloupotrebe dečjeg rada ili situaciju zloupotrebe dečjeg rada i koje dalje korake preduzeti kako bi zaštitili decu od tog oblika nasilja. Svi navedeni instrumenti su deo Instrukcije o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada, koja je potpisana od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiji i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalna pitanja Republike Srbije.