Глобални извештај о социјалној заштити 2020–22: Регионални допунски извештај за Централну и Источну Европу и Централну Ази

Овај Допунски регионални извештај за Централну и Источну Европу и Централну Азију за циљ има да надопуни Публикацију МОР под називом Глобални извештај о социјалној заштити 2020-22.

Овај Допунски регионални извештај за Централну и Источну Европу и Централну Азију за циљ има да надопуни Публикацију МОР под називом Глобални извештај о социјалној заштити 2020-22. Обухвата одељак који резимира стање социјалне заштите широм света, праћен одељком који потцртава кључне промене, изазове и приоритете социјалне заштите са аспекта животног цикл