Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Srbiji

Građevinarstvo je širom sveta jedna od najvećih privrednih grana i ujedno grana sa najvećim brojem opasnosti od povreda na radu. Građevinski radnici doživljavaju veliki broj povreda na radu, od kojih su mnoge teške i smrtne povrede, što ozbiljno zabrinjava tripartitne konstituente MOR.

Svrha ove publikacije je da obezbedi sveobuhvatan pregled trenutne situacije u bezbednosti i zdravlju na radu u sektoru građevinarstva u Republici Srbiji, procenom nedostataka u nacionalnom sistemu bezbednosti i zdravlja na radu i identifikacijom prioritetnih oblasti za nacionalne politike i programe bezbednosti i zdravlja na radu.

Ciljna grupa ove publikacije su nacionalne institucije, stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu i socijalni partneri koji rade na unapređenju bezbednosti u sektoru građevinarstva u Republici Srbiji.