Profesionalno mirenje u kolektivnim radnim sporovima: Praktični vodič

Ovaj Vodič je pripremljen kao podregionalni instrument koji dopunjuje tehničku pomoć MOR u oblasti sprečavanja i rješavanja radnih sporova u zemljama entralne i Istočne Evrope.

Ovaj Vodič predstavlja reviziju Praktičnog vodiča MOR za mirenje u industrijskim sporovima, koji je po prvi put objavljen 1973. godine, a ažuriran 1988. godine. Kevin Foley i Maedhbh Cronin su autori ovog revidiranog izdanja, a njihov zadatak bio je da ažuriraju tekst uzimajući u obzir promjene u oblasti životne sredine, ekonomije, praktičnih pristupa u radu, kao i sve druge promjene do kojih je došlo u oblasti mirenja u poslednjih nekoliko decenija. Vodič sadrži i studije slučaja od jednog broja evropskih agencija za rješavanje sporova, kako bi ilustrovao kako mirenje/ posredovanje u stvari doprinose kolektivnom pregovaranju i rješavanju radnih sporova. Namijenjen je za upotrebu u okviru Obuke o mirenju/ posredovanju u okviru ITC, kao i u podregionu, a naknadno će biti objavljen kao globalno sredstvo sa studijama slučaja iz drugih regiona.