Покращення безпеки та здоров’я на роботі на малих і середніх підприємствах. Посібник для слухачів

Малі та середні підприємства (МСП) є важливим рушієм національної економіки усіх країн світу. Проте, для них, як правило, характерною є більша поширеність нещасних випадків на роботі й професійних захворювань, головним чином через дефіцит кадрових і фінансових ресурсів, необізнаність у питаннях БЗР і труднощі з отриманням сторонньої підтримки та послуг із підготовки кадрів. На додаток до серйозних етичних проблем, що виникають через людські страждання, нещасні випадки на роботі та професійні захворювання впливають на продуктивність праці та економічне зростання.