EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

трудові відносини і незадекларована праця

Проект підтримуватиме розроблення і адвокацію ряду законів та нормативних актів, що сприятимуть скороченню незадекларованої праці в Україні. Зокрема, йдеться про запровадження правової презумпції існування трудових відносин та більш адекватного регулювання обов'язку роботодавця інформувати працівників щодо умов, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин, робочого часу та неповного робочого часу. Крім того, Державній службі з питань праці буде надана підтримка в плануванні та проведенні інспекційної кампанії щодо незадекларованої праці в Україні.