Werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa

Directeur-Generaal IAO en Europese Commissievoorzitter bespreken bilaterale samenwerking

IAO Directeur-Generaal Guy Ryder en de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Jean-Claude Juncker ontmoetten elkaar vandaag om onder meer de samenwerking op vlak van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa te bespreken.

Persbericht | 30 juli 2015
BRUSSEL – IAO Directeur-Generaal Guy Ryder en de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Jean-Claude Juncker ontmoetten elkaar vandaag om onder meer de samenwerking op vlak van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa te bespreken. Het was hun eerste officiële ontmoeting sinds de Commissievoorzitter aantrad in november 2014.

Het gesprek bood de gelegenheid om recente ontwikkelingen en de belangrijkste uitdagingen op vlak van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa te bespreken. Zo hadden ze het onder meer over de bevindingen uit een recent IAO-rapport over de werkgelegenheidsaspecten van het Investeringsplan voor Europa. Ze bespraken ook de reactivering van de Sociale Dialoog en bevestigden opnieuw hun engagement om samen te werken op deze belangrijke problematiek. De situatie in Griekenland en met name de arbeidsmarktaspecten van de huidige onderhandelingen kwamen ook aan bod.

De Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Commissie zijn sinds lange tijd partners. Ze delen fundamentele waarden, het streven naar waardig werk en de promotie van internationale arbeidsnormen om zo werkomstandigheden te verbeteren en sociale en economische vooruitgang te bewerkstelligen. De Europese Commissie is een belangrijke donor voor de IAO, beide organisaties werken sinds meer dan tien jaar samen op vlak van werkgelegenheid en sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en handel.