Partnerschap

IAO en EIB bundelen de krachten voor meer en betere banen

De Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Investeringsbank hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend dat de samenwerking tussen beide organisaties inzake tewerkstelling en sociale zaken moet versterken en uitbreiden.

Persbericht | 16 juli 2015
Roman Escolano, Vice-Voorzitter van de EIB en Guy Ryder, IAO Directeur-Generaal
Luxemburg (ILO Nieuws) - Guy Ryder, Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie, en Roman Escolano, Vice-President van de Europese Investeringsbank (EIB), hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend dat de samenwerking tussen beide organisaties inzake tewerkstelling en sociale zaken moet versterken en uitbreiden.

Als gevolg van dit initiatief zal de IAO haar wereldwijde ervaring delen met de grootste internationale publieke bank ter wereld, terwijl de specifieke uitdagingen die de EIB in haar sector ervaart, zullen worden gebruikt voor onderzoek door het gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN).

De overeenkomst illustreert het belang dat de IAO en de EIB hechten aan het ondersteunen van economische groei en de creatie van jobs, het verwerven van vaardigheden en het verbeteren van de competitiviteit. Beide organisaties zullen de uitwisseling van informatie en van hun ervaringen versterken omtrent een waaier van problematieken, met inbegrip van de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De verhoogde technische samenwerking in het kader van dit initiatief zal de EIB toelaten om de impact van haar kredietverleningsactiviteiten op de economie en de werkgelegenheid beter te evalueren.

“Alle kredietverleningsactiviteiten van de Europese Investeringsbank hebben als doel om hoogwaardige banen te scheppen en willen een duurzame bijdrage leveren aan de lokale en de bredere economie.” verklaart mijnheer Escolano. “Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking met de IAO ons zal toelaten om de impact van de projecten die we financieren op het scheppen van banen beter te evalueren, alsook hoe onze programma’s jeugdwerkgelegenheid ondersteunen; en om ons ervan te verzekeren dat we in de komende jaren efficiënter tewerk gaan in de ondersteuning van duurzame groei.” voegt hij toe.

“Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts in de versterkte samenwerking en de formalisering van de relaties tussen onze beide organisaties, en vormt de basis voor een strategisch partnerschap met de gedeelde doelstelling om meer hoogwaardige banen te scheppen.” merkt mijnheer Ryder op.

Dankzij een beter technisch begrip van de economische competitiviteit en effectieve steun voor het scheppen van banen zal de EIB haar kredietverleningsactiviteiten in Noord-Afrika en de landen van het Oostelijk Partnerschap verder uitbouwen, alsook in het kader van het Europees Investeringsplan van 315 miljard euro dat recentelijk werd opgestart.

De toekomstige samenwerking zal ook verder bouwen op bestaand onderzoek van de EIB en de IAO over de impact op de werkgelegenheid van bepaalde projecten die mede gefinancierd worden door de EIB in het Middellandse-Zeegebied. In de toekomst zal dergelijk onderzoek ook uitgebreid worden naar andere regio’s in Centraal- en Oost-Europa en in Centraal-Azië.

Achtergrondinformatie

De Europese Investerings Bank (EIB) is de EU-instelling voor het verstrekken van langlopende leningen en is eigendom van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financiering beschikbaar voor gezonde investeringen, die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is het agentschap van de Verenigde Naties dat de toegang van vrouwen en mannen tot hoogwaardig werk wil bevorderen, in omstandigheden van vrijheid, rechtvaardigheid, veiligheid en waardigheid. Haar belangrijkste doelstellingen zijn het promoten van rechten op het werk, het scheppen van fatsoenlijke banen en sociale bescherming bevorderen, en het versterken van de dialoog in het omgaan met werk gerelateerde problemen.

Contactpersoon:

IAO: Departement Communicatie en Publieke informatie: newsroom@ilo.org
Tel.: +41 22 799 7912