Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie. Het bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en van andere organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Het vervult een brugfunctie tussen het maatschappelijke middenveld en Europa. Het EESC stelt organisaties uit het maatschappelijk middenveld van de EU-lidstaten in staat om hun ideeën op het Europees niveau bekend te maken.

Op 1 December 2005 ondertekenden het Economische en Sociaal Comité (EESC) en Juan Somavia, directeur-generaal van de IAO, de gezamenlijke Verklaring betreffende het intensifiëren van de wederzijdse relaties en de samenwerking tussen beide instellingen.