Luxemburg

Het Verbindingsbureau van de IAO in Brussel vertegenwoordigt de IAO in Luxemburg. Het Bureau onderhoudt regelmatige contacten met:En ook met de sociale partners op nationaal niveau:
  • De werknemersorganisaties: LCGB, OGB-L
  • De werkgeversorganisaties: FEDIL
Meer informatie over de samenwerking tussen Luxemburg en de IAO vindt u hier.

Bekijk het interview met Georges Engel, Luxemburgs minister van Arbeid, Werkgelegenheid en de Sociale en Solidaire Economie, tijdens de IAC in juni 2023.