IAO-Brussel

Het Brussels bureau vertegenwoordigt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bij de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) en de instellingen van de Europese Unie, hoofdzakelijk de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad.

Het onderhoudt ook relaties en contacten met andere EU instellingen en EU agentschappen, met sociale partners, en met andere relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Het neemt ook deel aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties naar de EU.

Het IAO-Brussel werd in 1973 geopend.

Ons mandaat

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verenigt regeringen, werkgevers en werknemers. De IAO werd opgericht in 1919 en is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. De IAO ijvert voor de bevordering van waardig werk voor iedereen in de wereld en voor de versterking van de sociale dimensie van de globalisering. 187 landen zijn lid van de IAO. De IAO onderhoudt nauwe banden met tal van internationale instellingen en regionale organisaties (zoals de EU) teneinde een coherente en geintegreerde aanpak te bevorderen t.a.v. waardig werk en billijke mondialisering.