Yayınlar

Haziran 2020

 1. Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara ILO Desteği: Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır

  26 Haziran 2020 Cuma

  Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) çerçevesinde, ILO, dayanıklılığı arttırmanın ve yardıma bağımlılığı azaltmanın ön koşulu olarak, işgücü piyasalarına eşit erişimi kolaylaştırıyor ve herkes için insana yakışır işleri destekliyor. İstihdam, sosyal diyalog, sosyal koruma ve uluslararası çalışma standartlarını desteklemeyi kapsayan evrensel göreviyle ILO, hem mülteciler hem de ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir geçim imkanlarına geçişi, yerinden edilmeyi gelişim fırsatına dönüştürerek destekliyor.

 2. COVID-19 küresel salgın döneminde mülteciler ve diğer zorla yerinden edilmiş kişilerin çalışma yaşamına ilişkin haklarını korumak

  19 Haziran 2020 Cuma

  Politika Belirleyiciler ve Ortaklar için Öneriler

 3. COVID-19 küresel salgını ortamında işe sağlıklı ve güvenli dönüş

  15 Haziran 2020 Pazartesi

 4. İşe güvenli dönüş: İşverenler için COVID-19 Önlem Rehberi

  15 Haziran 2020 Pazartesi

 5. COVID-19 krizinin ev işçilerinin iş ve çalışma sürelerini kaybetmelerine olan etkisi

  15 Haziran 2020 Pazartesi

  ILO’nun tahminlerine göre, küresel salgının başlarında 15 Mart itibarıyla, salgın, ev işçilerinin %49,3’ünü önemli düzeyde etkiledi. Bu rakam 15 Mayıs itibarıyla %73,7 ile zirve yaptı, ardından 4 Haziran’da %72,3 düzeyine geriledi. Küresel salgın, dünya genelinde özellikle ev işçilerine ağır darbe vurdu. Haziran 2020 başında, COVID-19 vaka sayısı 7,3 milyonu aştı, küresel salgın ülkeler ve bölgelerin çoğunu etkiledi. Vaka sayısı ve salgın korkusu yayılırken, kısıtlama önlemleri de arttı. Hastalığın bulaşmasını önlemek amacıyla fiziksel mesafeyi korumayı sağlamak üzere, birçok ülke tam ya da kısmi genel tecrit uygulamaya başladı.

 6. COVID-19 ve çocuk işçiliği: Kriz zamanı, harekete geçme zamanı

  12 Haziran 2020 Cuma

  Son yirmi yılda çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli adımlar atılmıştır. Ancak COVID-19 küresel salgını, tüm kazanımları tersine çevirecek gerçek tehlike yaratmaktadır. Olumlu trendler aksayabilmekte ve çocuk işçiliği, değişime direniş olan yerlerde kötüleşebilmektedir. Bu riskler, küresel salgının çocuklar ve ailelerine verdiği zararı önlemek ve hafifletmek için acil eylem gerektirmektedir.

 7. COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: Önlemlerin her aşamasına engellileri dahil etmek

  04 Haziran 2020 Perşembe

  Engelli insanların birçoğu, çalışma yaşamının birçok alanında zaten önemli ölçüde dışlanma yaşıyorken, şimdi de COVID-19 krizi ile karşı karşıya. Küresel salgın ve yarattığı ekonomik şoklar, ortaya çıkan diğer eşitsizliklerle engellilerin kırılganlığını artırıyor. ILO’nun yeni bilgi notu, sosyo-ekonomik önlemlerin engelliler açısından kapsayıcı olmasını sağlamak için neler yapılması gerektiğini ortaya koyuyor ve aynı zamanda, yayılmayı durdurma önlemleri ve uzun vadeli düzelmeye ilişkin sorunları ele alıyor.

Mayıs 2020

 1. Hastalık izni ve karantina sırasında hastalık yardımları: COVID-19 bağlamında ülke önlemleri ve politika düşünceleri

  14 Mayıs 2020 Perşembe

 2. Hastalık yardımları

  14 Mayıs 2020 Perşembe

 3. Gelişmekte olan ülkelerde COVID-19 küresel salgınıyla mücadele için sosyal koruma önlemleri: Evrensel sosyal koruma inşa ederek dayanıklılığı güçlendirmek

  14 Mayıs 2020 Perşembe