Yayınlar

Ağustos 2020

 1. İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP)

  31 Ağustos 2020 Pazartesi

 2. COVID-19: Kamu istihdam hizmetleri ve işgücü piyasası politika önlemleri

  17 Ağustos 2020 Pazartesi

 3. Gençlik ve COVID-19: İşler, eğitim, haklar ve ruhsal sağlık üzerinde etkileri

  11 Ağustos 2020 Salı

Temmuz 2020

 1. İstihdamda toplumsal cinsiyete duyarlı iyileşme: Daha adil yeniden inşa

  24 Temmuz 2020 Cuma

 2. Şiddet ve tacizden arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı

  24 Temmuz 2020 Cuma

  ILO’nun yayınladığı “Şiddet ve Tacizden Arınmış, Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı” başlıklı yeni rapor, İSG çerçeveleri yoluyla şiddet ve tacizin önlenmesini inceliyor.

 3. Türk Mikroverilerinde Suriyeli Mültecilerin Tespit Edilmesi

  20 Temmuz 2020 Pazartesi

  Luis Pinedo-Caro’nun Türk mikroverilerinde Suriyeli mültecilerin tespit edilmesi ile ilgili makalesi yayınlanmıştır.

 4. COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: Daha çok ve daha iyi işler, sağlıklı ve dayanıklı toplumlar içeren yeşil toparlanmayı hızla başlatmak

  16 Temmuz 2020 Perşembe

  Ekonomiler yeniden faaliyete geçerken, kamuda ve özel sektörde, mevcut iklim değişikliği krizini ele almak ve yeşil ekonomiye kademeli geçişi teşvik etmek için politika geliştirme fırsatı vardır. Geleceğe adım atarken ekonomik doku, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal olarak kapsayıcı üretim ve tüketim temelleri üzerinde yeniden inşa edilmelidir.

 5. Denizcilik çalışma sorunları ve koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgi notu

  10 Temmuz 2020 Cuma

  2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi Özel Üçlü Komitesi Görevlilerinin ortak bildirisi değişikliği dahil

Haziran 2020

 1. COVID-19'la Mücadelede Sektörel Tedbirler

  30 Haziran 2020 Salı

 2. ILO Gözlem: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı, 5. Baskı

  30 Haziran 2020 Salı