Yayınlar

Aralık 2020

 1. Evden İçeri Bir Dünya: Türkiye’de Evden Çalışanlar (epub)

  18 Aralık 2020 Cuma

 2. Evden İçeri Bir Dünya: Türkiye’de Evden Çalışanlar

  18 Aralık 2020 Cuma

  Bu rapor, endüstriyel ev-eksenli olarak parça başı çalışanlar ve Türkiye’de genellikle “serbest çalışan” (freelance) olarak anılan iletişim teknolojisi olanaklarıyla uzaktan çalışanlara odaklanıyor.

 3. Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı - Birinci Faz Etki Analizi Çalışması

  15 Aralık 2020 Salı

 4. Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) - Etki Analiz Raporu (Birinci Faz)

  07 Aralık 2020 Pazartesi

 5. ILO Türkiye Ofisi, Aralık 2020 Haber Bülteni

  01 Aralık 2020 Salı

Ekim 2020

 1. COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu

  28 Ekim 2020 Çarşamba

 2. Doğa İşe Alıyor: Doğa temelli çözümler yeşil işlerin toparlanmasını nasıl güçlendirebilir?

  12 Ekim 2020 Pazartesi

  Doğa ve istihdam uzmanlığını birleştiren bu ortak Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve ILO yayını, toplumların karşı karşıya olduğu zorlukları, doğa temelli çözümlerin etkili olabileceğini, istihdam yaratılmasını nasıl desteklediği ve nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor, SKA’ların ve COVID-19 krizine sürdürülebilir yanıtın başarılmasını bütünleşik olarak nasıl desteklediğine ilişkin kanıtlar ve örnekler veriyor.

 3. Türk Mikro verilerinde Suriyeli Mültecilerin Tespit Edilmesi

  02 Ekim 2020 Cuma

  Luis Pinedo-Caro’nun Türk mikroverilerinde Suriyeli mültecilerin tespit edilmesi ile ilgili makalesi yayınlanmıştır.

Eylül 2020

 1. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü

  30 Eylül 2020 Çarşamba

  Türkiye Uygulaması

 2. ILO Türkiye Ofisi, Eylül 2020 Haber Bülteni

  01 Eylül 2020 Salı