COVID-19

 1. Çalıştay

  ILO UNDP Ortaklığı Hız Kesmiyor

  21 Aralık 2020 Pazartesi

  ILO ve UNDP iş birliğinde gerçekleştirilen COVID-19 ve genç istihdamı temalı çalıştaylar serisinin ikincisi 23.12.2020’de takipçileriyle buluşuyor.

 2. Haberler

  Türkiye ile Kolombiya arasındaki işbirliği, COVID-19’un hem süresince, hem sonrasında herkes için insana yakışır işe erişim kapasitesini artıracak

  17 Aralık 2020 Perşembe

  İnsana yakışır iş, kuşkusuz yalnızca bir iş değil, sosyal uyumun temeli, istihdam olanakları ve sosyal korumanın hızlandırıcısı ve aynı zamanda COVID-19 pandemisiyle mücadelede etkili bir kalkan. Bu düşünceden yola çıkarak ILO, “Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi” çerçevesinde iş gücü piyasası yönetişimi, kapsayıcı istihdam politikaları ve sosyal korumaya erişim konularını ele alan iki çevrim içi seminer düzenledi.

 3. © KB Mpofu / ILO 2021

  Barış ve dayanıklılık için istihdam

  COVID-19, çatışmalardan etkilenen ülkelerde barışın yapılandırılmasını tehlikeye sokuyor

  17 Aralık 2020 Perşembe

  İnsani yardım ve kalkınma ajansları, dayanıklılık ve barışı desteklemek, toplumların daha iyi yeniden inşasına yardım etmek için COVID-19 kriz programlarını kullanmalıdır.

 4. © ILO 2021

  Küresel Ücret Raporu 2020-21

  ILO’nun yeni raporuna göre COVID-19 ücretlerin düşmesine neden oluyor

  02 Aralık 2020 Çarşamba

  COVID-19 küresel salgınından önce bile, dünyada milyonlarca işçi asgari ücretin altında ücret alıyordu.

 5. Haberler

  COVID-19’un Etkileri: Çalışan anneler işgücünden çıkmak zorunda kalıyor

  30 Kasım 2020 Pazartesi

  Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde, ebeveynler çaresizlik içinde, yürütülebilir bir denge kurmaya çalışıyor. “Normal” zamanlarda bile, iş ve aile arasında denge sağlamak kolay değil. Kaldı ki bu zorluk, özellikle kadınlar için hiç de yeni değil. Küresel salgın bu sorunun üzerine kocaman bir ışık tutuyor; peki çözüme de ışık tutabilecek mi?